nv Van Huele gebrs.

De woondroom van Mark!

29 oktober 2021

De woondroom van Mark is te bezichtigen op doek op onze werf Noord Ede.
Oeververbetering met damwand, langs de Noord Ede zo’n 600 m. Aanleg van drainagemassief, ophoging van gronden en plaatsing van stalen en houten damwand.  De werken duren tot voorjaar 2022