Van Huele nv

De vastgoedmarkt 2023-2024

18 juni 2024

De vastgoedmarkt 2023-2024 

We winden er geen doekjes om: 2023 was een economisch instabiel jaar. Ook de vastgoedsector deelde mee in de klappen. Door de stijgende rente namen heel wat vastgoedinvesteerders een afwachtende houding aan.

Een eerste lichtpuntje werd reeds eind vorig jaar in de media gebracht. De rentes hebben hun maximum bereikt en de eerste signalen van lagere rentes komen onze richting uit.

U kent het gezegde ‘de Belg heeft een baksteen in de maag’. En dat klopt ook. Het vermogen van de Belg bestaat voornamelijk uit vastgoed. Maar waarom?

Vastgoed is een belangrijke kapitaalbuffer

Het garandeert ons een appeltje voor de dorst, alsook bouwt het mee aan ons pensioen. Het is geen geheim dat ons pensioenstelsel onder druk staat. Maandelijkse huurinkomsten kunnen er mede voor zorgen dat de levensstandaard behouden kan blijven.

Als we het rendement van vastgoed willen vergelijken met het rendement dat je mogelijk kan halen bij de aankoop van een financieel product, moeten we bij vastgoed de opsplitsing maken. Enerzijds hebben we direct rendement, maar anderzijds is er ook een rendement op lange termijn.

Direct rendement

Het directe rendement wordt gehaald uit huurinkomsten. Studies en cijfers tonen aan dat er jaar na jaar meer huurders op de huurmarkt komen en ook langer op de huurmarkt blijven. Daarnaast betreden ook steeds meer solvabele tweeverdieners de huurmarkt. Waardoor niet alleen het aantal maar ook de kwaliteit van de huurder toeneemt. Hierdoor steeg de gemiddelde huurprijs het afgelopen jaar met 7,8%. De verachting is dan ook dat het spanningsveld op de huurmarkt alleen maar zal toenemen.

Bovendien is vastgoed de enige belegging die met zekerheid inflatiebestendig is door de mogelijkheid van jaarlijks indexeren.

Het rendement op lange termijn

Naast de huurinkomsten is er een mogelijke tweede bron van inkomsten: de potentiële meerwaarde die je behaalt bij een latere verkoop van het pand. De vastgoedprijzen stegen in de periode tussen 2010 -2020 met maar liefst 28%. Ook in 2023 stegen de vastgoedprijzen opnieuw met 1% in Vlaanderen, gemeten op basis van de mediaan verkoopprijs. De redenen hiervoor zijn divers. Enerzijds is er de automatische loonindexatie en anderzijds wordt de Belgische vastgoedmarkt ook gekenmerkt door een groot aantal private eigenaars.

Wel is het zo dat de woning moet voldoen aan alle hedendaagse (energie)normen om deze toekomstige meerwaarde te kunnen verzilveren.

Rekening houdend met het feit dat de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd, spreken we dus over een zicht- en tastbaar investeringsproduct op middellange en lange termijn.

Vastgoed is en blijft een veilige en verstandige investering die ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel vormt van elke beleggingsportefeuille. (Vanfleteren, 2024)